Elementy filtrów - wprowadzenie

Elementy filtrów - wprowadzenie

Istnieją 2 typy filtrów w pluginie DJ-Catalog2 YooTheme Integration. Pierwszy filtr "Full Filters" wyświetla wszystkie możliwe filtry. Jest to najprostszy sposób na wyswietlenie filtrów na Twojej stronie. Druga opcja to mapowanie pól w elementach filtrów. Istnieją 4 elementy, dzięki którym możesz skonfigurować wyświetlanie się pól dodatkowych!

Proszę włączyć jQuery w ustawieniach YooTheme Builder.
Element Full Filters nie może być używany razem z elementami filtrów DJ-Catalog2 Filters. Nie umieszczaj elementu Full Filters wewnątrz sekcji o typie DJ-Catalog2 Filters.

Element Full Filters

Aby użyć elementu Full Filters przejdź do sekcji i wybierz element Full Filters z biblioteki elementów. Ten element znajduje się w zakładce DJ-Catalog2 Filters:





Element wyświetli wszystkie możliwe filtry:


Ustawienia elementu Full Filters

Istnieje kilka opcji, które można dostosować:


 1. Grid Width - ustaw szerokość grida,
 2. Grid Column Gap - wybierz wolne miejsce pomiędzy kolumnami w gridzie,
 3. Grid Breakpoint - wybierz punkt załamania grida,
 4. Vertical Alignment - wyśrodkuj zawartość w pozycji pionowej

Filtry jako sekcja oraz elementy filtrów

Druga opcja wyświetlania filtrów jest nieco trudniejsza. 
Na początku musimy utworzyć sekcję dla filtrów:



Po utworzeniu sekcji przejdź do zakładki Advanced. Zobaczysz checkbox "Enable as DJ-Catalog2 Filters". Zaznacz ten checkbox.


Teraz w tej sekcji możesz umieścić filtry dj-catalog2. Dla przykładu użyjemy filtrów typu checkbox oraz colors:



W elemencie checkbox musisz zmapować pole do tego elementu. Opcja mapped field pokaże tylko te pola dodatkowe, które pasują do tego elementu (są typu checkbox). 



Po wybraniu pola dodatkowego możesz przejść do zakładki Settings:



 1. Alignment - wybierz, w której pozycji opcje pola powinny być wyświetlone,
 2. Margin - wybierz margines dla tego elementu,
 3. Remove top margin - usuwa górny margines,
 4. Remove bottom margin - usuwa dolny margines,
 5. Send form automatically - po zaznaczeniu tej opcji, formularz będzie wysyłany automatycznie jeśli wybierzemy opcję pola dodatkowego w filtrze.
Teraz filtr wyświetli się na froncie:



Teraz dodamy filtr typu colors:



Istnieją dodatkowe opcje do ustawienia dla tego elementu:


 1. Show Field Names - wyświetla lub ukrywa nazwy opcji dla pola dodatkowego,
 2. Border Color - wybierz kolor obramowania,
 3. Border Style - wybierz styl obramowania,
 4. Border Size - podaj wielkość obramowania,
 5. Border Radius - podaj promień obramowania,
 6. Width - podaj szerokość dla opcji pola dodatkowego,
 7. Height - podaj wysokość dla opcji pola dodatkowego,
 8. Submit - zaznacz jeśli chcesz wysłać formularz automatycznie po wybraniu opcji pola dodatkowego.
Istnieją jeszcze 4 elementy w zakładce DJ-Catalog2 Filters:
 1. Button - może działać jako przycisk wysyłania lub resetowania formularza,
 2. Select input - wyświetla pola dodatkowe o typie "select",
 3. Filter range - wyświetla filtr zakresu ceny. Minimalna wartość zakresu oraz maksymalna wartość zakresu może być ustawiona wewnątrz elementu,
 4. Radio - wyświetla pola dodatkowe o typie .

  Rozszerzenia dla Joomla 4: DJ-MegaMenuDJ-TabsDJ-MediaToolsDJ-ImageSliderDJ-WebP
   • Related Articles

   • Dodatkowe elementy dla YooTheme

    DJ-Catalog2-YooTheme integration plugin dostarcza dodatkowe elementy, które są przydatne do projektowania sklepu internetowego. Compare products - ten element dodaje przycisk porównywania produktów, Extended products grid - ten element jest gridem ...
   • DJ-AudioList wprowadzenie

    Dodatek DJ-AudioList instalujemy jak każdy inny dodatek do Joomla 4 lub WordPress. Ważne: Ten dodatek działa tylko z Yootheme PRO Builder. Po instalacji włącz plugin. Element DJ-AudioList jest widoczny w bibliotece elementów pod zakładką ...
   • Jak używać pluginu DJ-Catalog2 YooTheme Integration

    Czym jest nasz integrator? DJ-Catalog2 Yootheme Integrator to specjalny plugin, który udostępnia możliwość generowania widoków komponentu Dj-Catalog2 z użyciem buildera Yootheme PRO Dzięki dostępnym w pluginie różnym typom zawartości -  dynamic ...
   • Podstawowe wsparcie dla witryn wielojęzycznych

    Wprowadzenie W DJ-Catalog2 w wersji 3.9.0 zaczęliśmy wdrażać obsługę funkcji wielojęzyczności. Możliwe jest teraz przypisanie języka treści do określonych kategorii, produktów, producentów lub dodatkowych pól. Możliwe jest również kojarzenie między ...
   • PayPal PLUS dodatek dla DJ-Classifieds

    Zintegruj DJ-Classifieds z rozwiązaniem do przetwarzania płatności PayPal PLUS i otrzymuj płatności od swoich klientów za pośrednictwem PayPal, ELV (polecenie zapłaty), karty kredytowej i PUI (płatność za fakturą). PayPal PLUS jest dostępny zarówno ...